PHẦN MỀM

Phần mềm MACH3 CNC USB

Phần mềm MACH3 CNC USB

Link tải: https://drive.google.com/open?id=19wSzKeI2L81L01B2SdM63dYPebVp8Zq1 Sau khi giải nén và cài đặt phần mềm mach3 song Copy 3 file trong thư mục mach3 vừa tải về vào ổ C/MACH3 …