Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm

25.000 ₫

Mô tả

Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm

Có vòng bi, lục giác siết chặt

Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm

 

Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm
Facebook Comments