Giảm giá!

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

1.040.000 ₫1.300.000 ₫

Mô tả

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou được sản xuất bởi Tập đoàn Chiết Giang Sanou Đây là một trong những công ty hàng đầu thế giới tham gia sản xuất mâm cặp máy khoan và phụ kiện máy công cụ

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80,   3 chấu  (đường kính mâm cặp D80)   giá 1.040.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-100, 3 chấu  (đường kính mâm cặp D100) giá 1.090.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-130, 3 chấu  (đường kính mâm cặp D130) giá 1.320.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-160, 3 chấu  (đường kính mâm cặp D160) giá 1.680.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-200, 3 chấu  (đường kính mâm cặp D200) giá 2.250.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-250, 3 chấu  (đường kính mâm cặp D250) giá 2.680.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80,   4 chấu  (đường kính mâm cặp D80)   giá 1.240.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-100, 4 chấu  (đường kính mâm cặp D100) giá 1.290.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-130, 4 chấu  (đường kính mâm cặp D130) giá 1.620.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-160, 4 chấu  (đường kính mâm cặp D160) giá 1.780.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-200, 4 chấu  (đường kính mâm cặp D200) giá 2.650.000đ/1 cái

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-250, 4 chấu  (đường kính mâm cặp D250) giá 3.080.000đ/1 cái

1 bộ sản phẩm gồm : 1 mâm cặp + chấu kẹp trong, 1 dụng cụ khóa chấu, 1 bộ chấu kẹp ngoài

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250

Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250
Mâm cặp máy tiện Sanou K12-80/100/130/160/200/250
Facebook Comments