VAM KẸP PHÔI

Danh mục:

35.000 ₫

VAM KẸP PHÔI

Mô tả

VAM KẸP PHÔI

Dùng giữ kẹp chặt phôi trên máy cnc, đảm bảo cho phôi nằm chắc chắn trên máy

VAM KẸP PHÔI
VAM KẸP PHÔI
VAM KẸP PHÔI
VAM KẸP PHÔI
VAM KẸP PHÔI
VAM KẸP PHÔI
Facebook Comments