BỘ COMBO VITME

1.200.000 ₫

BỘ COMBO VITME

Mô tả

BỘ COMBO VITME GỒM:

 • Trục vitme TBI có đường kính từ 12mm đến 50mm, chiều dài theo yêu cầu
 • Gối đỡ 2 đầu vitme BK-BF 
 • Áo nhôm cho đai ốc vitme
 • Đai ốc vitme bi SFU
 • khớp nối mềm

VỚI CÁC KÍCH THƯỚC KHÁC LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG

 • Vitme 1204 dài 300mm đã gia công đủ bộ giá   950.000đ
 • Vitme 1204 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   1.100.000đ
 • Vitme 1204 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 1.450.000đ
 • Vitme 1605 dài 300mm đã gia công đủ bộ giá   1.150.000đ
 • Vitme 1605 dài 400mm đã gia công đủ bộ giá   1.250.000đ
 • Vitme 1605 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   1.350.000đ
 • Vitme 1605 dài 600mm đã gia công đủ bộ giá   1.450.000đ
 • Vitme 1605 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 1.550.000đ
 • Vitme 1605 dài 1500mm đã gia công đủ bộ giá 1.750.000đ
 • Vitme 1610 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   1.400.000đ
 • Vitme 1610 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 1.750.000đ
 • Vitme 2005 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   1.650.000đ
 • Vitme 2005 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 2.350.000đ
 • Vitme 2010 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   1.750.000đ
 • Vitme 2010 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 2.450.000đ
 • Vitme 2505 dài 500mm đã gia công đủ bộ giá   2.350.000đ
 • Vitme 2505 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 2.850.000đ
 • Vitme 2510 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 2.950.000đ
 • Vitme 3205 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 3.800.000đ
 • Vitme 3210 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 4.150.000đ
 • Vitme 4005 dài 1000mm đã gia công đủ bộ giá 6.250.000đ
 • Vitme 4010 dài 1500mm đã gia công đủ bộ giá 6.850.000đ
 • Vitme 5010 dài 1500mm đã gia công đủ bộ giá 9.550.000đ

BỘ COMBO VITME 

cách đọc hông số vitme: ví dụ Vitme 1605 thì có nghĩa là vitme có đường kính 16mm, 05 là bước tiến của trục khi vitme quay được 1 vòng, ở đây là 5mm. Tương tự các vitme khác

Chiều dài là tổng chiều dài của một trục vitme, ví dụ tổng chiều dài 1605 dài 500mm , hành trình hiệu quả là chiều dài 390mm, để tính toán hành trình hiệu quả phù hợp với máy.

Đối với các thanh trục vitme đặt theo yêu cầu cần được xử lý và thời gian giao hàng là 2 ngày. Độ dài của vitme tùy chỉnh sẽ trì hoãn thời gian giao hàng. Chiều dài có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu! Liên hệ với dịch vụ khách hàng để biết chi tiết

 

BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME
BỘ COMBO VITME

 

 

Facebook Comments