Tay quay phát xung cho máy cnc

1.200.000 ₫

Mô tả

Tay quay phát xung cho máy cnc

Số trục điều khiển: 4 trục

Điện áp cấp: 5-24vdc

Thang tốc độ: X1-X10-X100

dùng để phát xung điều khiển các động cơ của các trục, dùng dà phôi trong máy cnc, hoặc dùng cắt gọt trực tiếp trong các máy cnc

Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc

Bảng mã mầu dây của tay quay

Tay quay phát xung cho máy cnc
Tay quay phát xung cho máy cnc

 

Facebook Comments